Dan proširenja EU 2019: Predstavnici lokalnih samouprava iz AP Vojvodine u Komitetu regiona na zasedanju Zajedničkog konsultativnog odbora

U sedištu Komiteta regiona (KR) u Briselu, 18. i 19. juna održano je zasedanje Zajedničkog konsultativnog odbora KR i RS na temu vladavine prava na lokalnom nivou. U ime AP Vojvodine, aktivno učešće tokom zasedanja imali su predsednik opštine Kanjiža, Robert Fejstamer, predsednik opštine Sremski Karlovci Nenad Milenković i Mira Radenović, član Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine Grada Novog Sada. Pored diplomatskih predstavnika Republike Srbije, odnosno drugih stalnih članova odbora iz drugih lokalnih samouprava i resornog ministarstva, učesnici su afirmativno govorili o dosadašnjim praksama i dostignućima u oblasti vladavine prava, posebno iz ugla nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine.
Drugog dana, 19. juna održan je Dan proširenja koji je okupio lokalne i regionalne predstavnike iz svih pet država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kao i druge relevantne subjekte sa lokalnog i regionalnog nivoa. U ime Republike Srbije govorio je državni sekretar u MDULS, Ivan Bošnjak, kao i zamenik gradonačelnika Grada Beograda Goran Vesić.
Predstavnici APV u Briselu su pružili stručnu i tehničku podršku članovima odbora tokom dvodnevnog boravka u Briselu.