Direktorka Fonda “Evropski poslovi” APV Vidosava Enderić učestvovala na panelu o kohezionoj politici

Direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Vidosava Enderić je bila panelista na sesiji „Kohezija za proširenje- perspektiva za jaču uniju“ koju je organizovala Skupština evropskih regiona u okviru Evropske nedelje regija i gradova u Briselu. Pored nje, na panelu su govorili i Žan Pjer Alkan (direktor odseka za makroregije u DG REGIO Evropske komisije), Franko Jakop (Evropski komitet regiona- savet Friuli Venecija Đulia regije) i Ana Mađar (potpredsednica Skupštine evropskih regija). U kontekstu razvijajućih debata i pregovora o novom budžetu EU i budućoj kohezionoj politici nakon 2020. godine, zajedno sa obnovljenom posvećenošću EU-a za zapadni Balkan, ova radionica je razmatrala ulogu kohezione politike u jačanju procesa proširenja u regionu. Govornici su se složili da je politika kohezije pomogla približavanju zapadnog Balkana EU, posebno Srbiji koja je lider u priključenju zapadnog Balkana EU sa okvirnim datumom pridruženja u 2025. Kako je Vidosava Enderić istakla, EU je aktivno podržavala zapadni Balkan instrumentima za predpristupnu pomoć. Vojvodina je zahvaljujući svom povoljnom geografskom položaju u mogućnosti da koristi četiri programa prekogranične saradnje (sa BiH, Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom), dva programa transnacionalne saradnje (Dunavski i Adrion program), kao i ostale programe EU (Erazmus Plus, Horizont, Kosme i druge). U AP Vojvodini je maksimalni stepen iskorišćenosti ovih dostupnih instrumenata, a Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine nastavlja da aktivno podržava jačanje kapaciteta vojvođanskih institucija za korišćenje dostupnih programa. Kroz predpristupnu pomoć i njenu usklađenost sa ciljevima kohezione politike, EU podržava Srbiju i olakšava postepen prelaz iz zemlje kandidata ka zemlji punopravnoj članici EU- zaključila je Enderić.