Evropska komesarka za regionalnu politiku Korina Kretu spremna da poseti uspešne projekte prekogranične saradnje Rumunija-Srbija

Tokom današnjeg sastanka Evropske komesarke za regionalnu politiku Korine Kretu sa delegacijom koju je predvodila dr Hande Ezsan Bozatli, predsednica Skupštine evropskih regiona (AER) (Regija Istambul, Turska), u pratnji Matju Mori, generalnog sekretara AER, Magnusa Berntson, potpredsednika AER (Regija Gotland, Švedska), Ilse Pendersen Štandman, (Donja Austrija, Republika Austrija),  Sinodi Veneme (Regija Flevoland, Holandija) i Mitra Vasiljevića (AP Vojvodina, Srbija), razgovarano je o prioritetima evropskih regija u kreiranju buduće kohezione politike.

U tom smislu je predstavljena politička inicijativa razvijenijih evropskih regija da se nakon 2020. nastavi sa finansiranjem razvijenih regija putem kohezione politike (predlog koji koordinira Donja Austrije). Inicijativom se ne traži izmena kohezione politike u smislu prioriteta, te se ne očekuje da se bilo kome oduzimaju planirana sredstva, uz konstataciju da kohezija mora biti politika Evropske unije namenjena svima.

Inicijativu za značajno pojednostavljivanje administrativnih procedura u korišćenju kohezionih sredstava predlažu holandskе regijе koje koordinira regija Flevoland. Predstavnica Flevolanda je istakla da postoje značajni problemi u finansiranju u smislu komplikovane administrativne procedure i revizije sredstava iz kohezionog fonda i u tom smislu mnogi potencijalni aplikanti iz Holandije odustaju od apliciranja usled previše birokratizovane procedure. Tokom jeseni se očekuju konkretni predlozi za pojednostavljivanje strukturnih fondova i procedura u okviru kohezione politike, koji će biti dostavljeni timu komesarke Kretu.

Predstavnik Vojvodine je istakao da dalji rad na osnaživanju administrativnih kapaciteta za korišćenje kohezione politike treba na vreme da bude uspostavljen, uzimajući u ozbir da se tokom sledećeg finansijskog perioda očekuje ulazak Srbije u EU. Komesarka je obaveštena o visokom stepenu iskorišćenosti fondova prekogranične saradnje na teritorji APV, uspehu u  implementaciji makroregionalnih strategija, kao i o potrebi krajnjih korisnika za finansiranjem projekata veće vrednosti, što se očekuje od kohezione politike. Komesarka je izrazila želju da poseti projekte finansirane iz programa prekogranične saradnje između Rumunije i Srbije, koji je ocenila kao uspešan. Vojvodina je podržala dalje pojednostavljivanje kohezione politike, ali i uravnotežen pristup finansiranju regionalnih potreba u Evropi, sa posebnim akcentom da se zajedničkim radom obezbedi sigurnost jer je primećeno da privatne investicije koje dolaze u regije koje su ispod proseka razvijenosti EU, nakon uloženih sredstava iz kohezionih fondova, ne utiču značajno na promenu stepena redistribucije novostvorene vrednosti, što dalje dovodi do migracije i pražnjenja određenih regija, a otud i migratorni pritisak na razvijenije regije i potencijalno stvaranje bezbednosnih problema.

Komesarka je ponovila da je svesna komplikacija koje postoje u implementaciji kohezione politike, da su njen cilj vidljivi rezultati, te da procedura ne sme da nas odvuče od krajnjeg cilja. „Moramo biti fleksibilni, kako u načinu rada, tako i u prioritetima i izbeglička kriza će biti finansirana i sredstvima kohezione politike, kao i svi drugi izazovi sa kojima se Evropa bude suočavala u narednom periodu“, dodala je komesarka Kretu. Istakla je da u narednom periodu očekuje dalju saradnju sa regionalnim partnerima, te da se odnosi definišu na ravnopravnoj osnovi. Naglasila je da postoji jasna saradnja sa Komitetom regiona i AER i da je važno imati dobro upravljanje sredstvima kohezione politike, koja treba vidno da utiče na dobrobit života stanovnika Evrope.