Izmenjeni brojevi telefona u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

Od 1. juna 2017. godine u Fondu “Evopski poslovi” AP Vojvodine biće izmenjeni svi telefonski brojevi.

Naši novi kontakt telefoni su:

Direktor 021 310 20 91

Sektor za evropsku saradnju

Odsek za saradnju sa evropskim, regionalnim i međunarodnim institucijama 021 310 20 93

Odsek za saradnju sa republičkim i pokrajinskim institucijama i lokalnim samoupravama 021 310 20 93

Sektor za evropske programe i projekte

Odsek za evropske projekte 021 310 15 62

Odsek za evropske programe i edukaciju 021 310 15 60

Služba za opšte i zajedničke poslove

Grupa za opšte poslove 021 310 20 86

Grupa za materijalno-finansijske poslove 021 310 20 83