Izjava direktorke Fonda povodom početka 6. ciklusa Specijalističkog programa

Izjava direktorke Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Vidosave Enderić povodom početka 6. ciklusa Specijalističkog programa “Upavljanje regionalnim razvojem putem EU fondova” koji Fond sprovodi u saradnji sa Univerzitetom Edukons, a koji je finansiran sredstvima AP Vojvodine.