Konferencija: „Jačanje MSP kroz garantne šeme i EU KOSME program”

Međunarodna konferencija Garancijskog fonda AP Vojvodine i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u Skupštini AP Vojvodine.