Media Inicijalna obuka: Podrška umrežavanju i mobilisanju studenata i trenera u Evropi

Program:KREATIVNA EVROPA

  • Datum objavljivanja: 08.07.2011
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 08.07.2011