Ministarstvo kulture i informisanja – Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

  • Program:Ostali programi
  • Datum objavljivanja: 02.02.2020
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 31.03.2020

LINK:

KONKURS za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove