Modeli zasnovani na zajednici za održivu valorizaciju zanatstva u oblasti kulturnog nasleđa u cilju unapređenja privredne i turističke performanse udaljenih područja Dunavskog regiona (COMMHERITOUR)

Izvor finansiranja Intereg program za Dunavski region 2021-2027
Partneri na projektu Vodeći partner:
1.    Opština Jasberenj (Mađarska)Projektni partneri:
2.    Univerzitet Metropolitan (Mađarska)
3.    Univerzitet u LJubljani (Slovenija)
4.    Regionalna razvojna agencija Južne Bohemije (Češka Republika)
5.    Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog
kantona/županije (Bosna i Hercegovina)
6.    Ustanova Narodni Univerzitet u Konjicu (Bosna i Hercegovina)
7.    Lokalna akcijska grupa Središnja Istra (Hrvatska)
8.    Institut za socijalne inovacije (Češka Republika)
9.    Opština Petnjica (Crna Gora),
10.    Savet okruga Sibiju (Rumunija)
11.    Fond „Evropski poslovi“ APV (Srbija)
12.    Javni zavod za kulturu Kamnik (Slovenija)
Pridruženi strateški partneri:
1. Kuća tradicija (Mađarska)
2. Nevladino udruženje Bihorski ćilim (Crna Gora)
3. Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko – neretvanskog kantona/županije (Bosna i Hercegovina)
4. Zadužbinski fond „INNOFUND“ (Češka Republika)
5. Konzorcijum zanatskih centara Slovenije (Slovenija)
6. Privredna komora Slovenije (Slovenija)
7. Ministarstvo razvoja, javnih radova i administracija (Rumunija)
8. Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama (Srbija)
9. Savez narodnih umetničkih društava (Mađarska)
10. Ministarstvo za ekonomski razvoj i tehnologije Republike Slovenije, Direkcija za unutrašnje tržište (Slovenija)
11. Kulturne i kreativne industrije Srednje Gornjeg Palatinata (Češka Republika)
12. Nacionalna platforma žena iz Moldavije (Češka Republika)
13. Javna organizacija „Očuvanje kulturog nasleđa i narodnih vrednosti Zakarpata“ (Mađarska)

 

Oblast projekta Socio-ekonomski razvoj kroz kulturno nasleđe, kulturu i turizam
Trajanje projekta 01. jan 2024 – 30. jun 2026
Opis projekta Opšti cilj projekta:

Unapređenje promocije kulturnog nasleđa na području Dunavskog regiona u oblastima koje se bore sa izazovima vezanim za održivost i nedovoljno iskorišćavaju svoj potencijal za rast.

Specifični ciljevi projekta:

SC1: Unapređenje svesti o potencijalima kulturne baštine i kapacitetima valorizacije u zajednicama Dunavskog regiona

SC2: Povećanje doprinosa zanatskih proizvoda i usluga kulturnog nasleđa privredi i turizmu

SC3: Razvijanje zajedničkog strateškog pristupa i promovisanje transnacionalnog transfera znanja u Dunavskom regionu

Očekivani rezultati:

1.    Zajednički razvijene i recenzirane pilot aktivnosti fokusirane na očuvanje nematerijalnog nasleđa zanata putem uključivanja zajednica;
2.    Zajednički razvijene i recenzirane pilot aktivnosti usmerene na razvoj regionalnih marketinških lanaca radi povećanja tržišnosti proizvoda i uticaja turizma;
3.    Preporuke za sektorske politike specifične za zemlje partnera;
4.    Zajednički „COMMHERITOUR“ nastavni plan za obuku u oblasti valorizacije zanatskog nasleđa i lanca vrednosti;
5.    Zajednička strategija za valorizaciju nasleđa za Dunavski region;
6.    Zajednički akcioni plan za valorizaciju nasleđa za Dunavski region;
7.    Lokalni akcioni planovi za valorizaciju nematerijalnog nasleđa;
8.    Platforma „HERICRAFT MARKET“;
9.    Formalna prekogranična saradnja partnera i pridruženih strateških partnera.

Aktivnosti:

1.    Utvrđivanje merila kulturnog nasleđa u Dunavskom regionu i uključivanje zajednica usredsređenih na valorizaciju „COMMHERITOUR lokacija“;
2.    Procena nematerijalne kulturne baštine i srodnih modela valorizacije primenjenih u „COMMHERITOUR“ regionima;
3.    Implementacija zajednički razvijenih i recenziranih pilot aktivnosti usmerenih na očuvanje i valorizaciju nematerijalne baštine kroz uključivanje rešenja zajednica radi unapređenja performansi privrede/turizma;
4.    Procena ukupne tržišne pozicije lokalnih proizvoda zasnovanih na nasleđu i njihov doprinos performansi turizma u Dunavskom regionu;
5.    Analiza lanca vrednosti za procenu marketabilnosti proizvoda i usluga i pozicije kulturnog nasleđa zanatstva na turističkom tržištu u „COMMHERITOUR“ regionima;
6.    Implementacija zajednički razvijenih i recenziranih pilot aktivnosti usmerenih na razvoj regionalnog marketinškog lanca radi povećanja tržišnosti proizvoda i uticaja turizma;
7.    Zajednička izgradnja kapaciteta za primenu integrisanog pristupa u operativnim modelima zaštite zanatskih veština i tržišne valorizacije, uz učešće raznolike zajednice;
8.    Priprema zajedničke strategije za valorizaciju zanatskog nasleđa za Dunavski region kao i akcionog plana zanatstva u turizmu;
9.    Priprema lokalnih akcionih planova za valorizaciju nematerijalog nasleđa u zajednicama Dunavskog regiona;
10.    Pokretanje i rad „HERICRAFT MARKET“ – transnacionalne tematske digitalne platforme za razmenu znanja, promovisanje transnacionalnih mreža i lokalnih zanata u Dunavskom regionu;
11.    Identifikacija i preuzimanje potencijalnih načina za poboljšanje politika okruženja u oblasti turizma nasleđa u udaljenim mestima Dunavskog regiona.
Ciljne grupe:

Vlasti na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, sektorske agencije, pružaoci javnih usluga, zainteresovane strane (uključujući nevladine organizacije), institucije višeg obrazovanja i istraživački centri, centri za usavršavanje i škole, mala i srednja preduzeća, organizacije za poslovnu podršku, međunarodne organizacije, prekogranična pravna tela i javnost.

 

 

Više informacija Kulturno nasleđe je ključni faktor privrednog rasta, uravnoteženog zapošljavanja, preporoda zajednice i teritorijalne kohezije u Dunavkom regionu. Projekat se bavi postojećim zanatima u oblasti nasleđa kao izvorom socio-ekonomske integracije za ruralna/udaljena područja u Dunavkom regionu.

Partnerski regioni su fokus stavili na svoje tradicije u oblasti zanatstva zasnovanih na nasleđu sa specifičnim „glavnim zanatima“ koji imaju turistički potencijal. Kako lokalni ekosistemi podržavaju valorizaciju sa različitom efikasnošću, svi oni suočavaju se sa izazovom zanatstva koji nejednako utiče na razvoj privrede, turistički učinak i koheziju zajednice.
Projekat ima za cilj da maksimizira doprinos zanatstva ( u oblasti kulturnog nasleđa) ekonomskoj produktivnosti, turističkom učinku i koheziji zajednice, na održiv način. Projekat povećava svest o potencijalima rasta zanatskog nasleđa i poboljšava kapacitete zajednica za valorizaciju korišćenjem inkluzivnih modela i transnacionalno primenljivih rešenja za jačanje kohezije. Transnacionalni krajnji proizvod projekta je  „HeriCraft Market“ – digitalna platforma za međukulturalno umrežavanje, predstavljanje turističkih atrakcija vezanih za zanate, kao i razmenu metoda, pronalazaka i nastavnih planova i programa za razvoj veština.
Partneri sa relevantnim znanjem u određenim tematskim oblastima podržaće aktivnosti osam (8) regiona u oblasti valorizacije zanatskog nasleđa, dok će pridruženi stratetški partneri sa različitim tematskih kompetencijama pratiti realizaciju ciljeva i pridružiće se partnerstvu na projektu u oblasti turizma koji je fokusiran na kulturno nasleđe.
Projekat doprinosi dubljem razumevanju potencijala ruralnog zanatskog nasleđa za lokalno ekonomski razvoj (posebno turizam) i njegove uloge u suočavanju sa društvenim izazovima i izazovima zajednice karakterističnih za ruralna područja. Valorizacija kulturnog nasleđa postojećih zanata novim konceptom turističkog tržišta i rešavanje problema multisektorskim pristupom, zasnovanim na ekosistemu, doprinosi poboljšanju ukupne socio-ekonomske situacije u udaljenim, ruralnim područjima Dunavkog regiona.

Za više informacija o projektu i projektnim aktivnostima pratite zvaničan sajt Fonda „Evropski poslovi” APV

 

Pogledajte sve vesti o projektu – Modeli zasnovani na zajednici za održivu valorizaciju zanatstva u oblasti kulturnog nasleđa u cilju unapređenja privredne i turističke performanse udaljenih područja Dunavskog regiona (COMMHERITOUR)