Nastavak uspešne saradnje AP Vojvodine i Štajerske u Briselu

Šef Kancelarije AP Vojvodine u Briselu, Srđan Mačkić, održao je sastanak sa novim direktorom predstavništva austrijske regije Štajerska u Briselu, gospodinom Erihom Korcinekom (Erich Korzinek). Gospodin Korcinek je zvanično svoj angažman na poziciji direktora predstavništva u Briselu započeo u julu mesecu ove godine. Kako je naveo u razgovoru, na ovoj dužnosti je bio i ranijem periodu ali je u prethodnih šest godina obavljao različite funkcije kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. Posebno je istakao svoj angažman na pripremi višegodišnjeg finansijskog okvira za predstojeći period, radeći za austrijsku  Federalnu vladu.

Tokom sastanka, sagovornici su se osvrnuli na dosadašnju dobru saradnju između AP Vojvodine i Štajerske na različitim poljima, ističući neophodnost za njen nastavak i u narednom periodu. U tom smislu, kao dobra osnova za unapređenje odnosa jeste i aktuelno opredeljenje Vlade Štajerske ka intenziviranju saradnje sa zemljama i regionima Zapadnog Balkana, što je formalizovano kroz dokument pod nazivom „Westbalkanschwerpunkt des Landes Steiermark“.

Štajerska želi da u narednom periodu proširi blisku saradnju sa onim regionima gde postoji obostrani interes i mogućnost da se, kroz različite programe i projekte EU, privuku dodatna sredstva. Kao posebne prioritete za saradnju sa partnerima iz Republike Srbije, odnosno AP Vojvodine, vlada Štajerske identifikovala je sledeće oblasti: obrazovanje, nauka i istraživanje, kultura i umetnost, zatim privreda, kao i zajedničko učešće na EU projektima.

Gospodin Korcinek je izrazio spremnost za aktivnu saradnju dva predstavništva u Briselu u narednom periodu, kao i za zajednički rad na povezivanju različitih subjekata iz Štajerske i AP Vojvodine u skladu sa predloženim prioritetima.