Nova šansa za studente

U Predstavništvu AP Vojvodine u Briselu, potpisan je Sporazum sa Univerzitetom u Novom Sadu, a povodom stažiranja studenata sa završnih godina studija, apsolvenata i studenata magistarskih, odnosno master studija u institucijama koje se bave Evropskom unijom.

Rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Miroslav Vesković je podvukao da se već tokom maja očekuje otvaranje konkursa za pomenuto stažiranje, i da će Univerzitet u Novom Sadu u punoj meri podržati otvaranje novih šansi za najbolje studente. „Od izuzetnog značaja je da se i mladi upoznaju sa upravljanjem evropskim projektima koje je veoma važno ne samo za Pokrajinu, već i za celu zemlju.

U partnerstvu sa Fondom „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Predstavništvom AP Vojvodine u Briselu, planirano je da se prvi deo obuke realizuje od jeseni u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u Novom Sadu, dok će se drugi deo obuke realizovati u evropskim institucijama i partnerskim organizacijama u Briselu, a u organizaciji našeg Predstavništva u Briselu“, izjavio je rektor tim povodom. Predrag Novikov, šef Predstavništva AP Vojvodine u Briselu, potvrdio je strateško opredeljenje pokrajinske Vlade da se ulaže u mlade i da se, u punoj meri, jačaju vojvođanski kapaciteti kako bi u godinama pred nama imali što kvalitetnije evropske projekte u oblasti infrastrukture, inovacija i novih tehnologija, ali i preduzetništva, kulture, turizma i slično. „Predstavništvo AP Vojvodine u Briselu je za kratko vreme uspostavilo značajne partnerske odnose sa brojnim regijama u Evropskoj uniji i upravo ta činjenica će nam pomoći kako bi najboljim vojvođanskim studentima otvorili evropska vrata“, naveo je Novikov.