Norveška kancelarija i Predstavništvo AP Vojvodine u Briselu organizovali prezentaciju vojvođanskih prioriteta

Na osnovu saradnje The Brussels Office, norveške organizacije i Predstavništva AP Vojvodine u Briselu, organizovano je predstavljanje ključnih prioriteta rada vojvođanskog predstavništva u naredom periodu.

„Lestvicu smo podigli veoma visoko i uprkos trenutnim ekonomskim izazovima, sigurni smo da Vojvodina po pitanju novih evropskih projekata može da zabeleži trocifren rezultat. Očekujemo nove projekte u oblasti infrastrukture i putne mreže, podrške malim i srednjim preduzećima, upravljanja i održavanja vodnih i šumskih resursa, sprečavanja posledica elementarnih katastrofa, projekte u obrazovanju i drugo. Naravno, u saradnji sa VIP, Fondom za podršku investicija u Vojvodini, planiramo i nove inicijative kako u Briselu, tako i drugim evropskim prestonicama po pitanju privlačenja novih investicija i predstavljanja Vojvodine kao sigurnog, stabilnog i predvidljivog partnera“ rekao je Predrag Novikov, šef Predstavništva Vojvodine u Briselu. Na skupu je prisustvovalo preko četrdeset učesnika.