Odbornici SO Žabalј u dvodnevnoj poseti Briselu

Kancelarija AP Vojvodine u Briselu bila je domaćin odbornicima SO Žabalј, koji su bili u poseti Briselu 13. i 14. juna 2019. Delegaciju SO Žabalј sastavlјenu od 19 odbornika, predvodio je Predsednik SO Radovan Čolić. Ova poseta je iskorišćena za podizanje kapaciteta lokalne samouprave kroz upoznavanje lokalnih odbornika sa institucijama EU, posebno institucijama nadležnim za regionalni i lokalni razvoj, pretpristupnim programima finansiranja, kao i radom Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji, odnosno Kancelarije AP Vojvodine u Briselu.

U okviru posete odbornici su, prvog dana, bili gosti Evropskog parlamenta (EP) gde su se tokom stručnog predavanja upoznali sa procesom donošenja odluka, odnosno zakonodavnim procesom u EU, kao i rezultatima nedavno održanih izbora za EP. Drugog dana, predstavnici Komiteta regiona, Petri Mirala i Slaven Klobučar, su upoznali odbornike sa dostupnim fondovima u cilјu lokalnog i regionalnog razvoja, kao i sa radom Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona i Republike Srbije. Nakon toga, odbornike su u prostorijama Misije primili zamenik Šefa Misije, ambasador Miloš Todorović i Šef Kancelarije APV u Briselu Srđan Mačkić. Tom prilikom, odbornici su upoznati sa aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija koje u svojim domenima preduzimaju kako Misija, tako i Kancelarija AP Vojvodine.