Otvoren Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa za podršku civilnom društvu u Republici Srbiji za 2015. godinu

Dana 22. marta 2016. godine otvoren je poziv za podnošenje predloga projekata u okviru programa Delegacije Evropske unije u Srbiji – Podrška civilnom društvu za 2015. godinu (Civil Society Facility Programme 2015).

Opšti cilj ovog poziva je jačanje participativne demokratije i EU integracionog procesa osnaživanjem civilnog društva da uzme aktivno učešće u donošenju odluka i omogućavanjem pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

 

Speciični ciljevi ovog poziva su:

1. jačanje efektivnosti organizacija civilnog društva u Srbiji u preuzimanju inicijativa,
2. jačanje regionalne saradnje i dijaloga između Srbije i Kosova,
3. jačanje uloge organizacija civilnog društva u procesu pregovora sa EU i praćenja politika.

Vodeći aplikant na projektu mora biti pravno lice, neprofitna organizacija civilnog društva, registrovana na teritoriji zemalja članica EU ili IPA zemalja. Kao koaplikanti, koji moraju ispuniti kriterijume za vodeće aplikante, prihvatljivi takođe su i mediji (štampani, elektronski, on-line, novinske agencije), kao i nezavisna tela iz oblasti relevantne za ovaj poziv.

Ukoliko vodeći aplikant nije iz Srbije, mora imati bar jednog koaplikanta koji je registrovan na teritoriji Srbije.

Ukupan budžet ovog poziva je 3.800.000,00 evra. Visina granta kreće se u rasponu od 300.000,00 do 500.000,00 evra, i može iznositi 50-90% ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti.

Predlog projekta se šalje elektronski putem sistema PROSPECT, što je uslovljeno prethodnom registracijom učesnika na projektu u PADOR bazi.

Rok za dostavljanje predloga projekata: 06. maj 2016. godine do 15.00h

 

Informacije o konkursu i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sajta Delegacije Evropske unije u Srbiji