Podrška Brisela vojvođanskoj inicijativi za formiranje Regiona centralnog Dunava

U Predstavništvu Baden-Virtemberga u Briselu, 9. marta 2016. godine, održan je sastanak između  predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Matije Vilfan direktora Dunavske strateške tačke i Anje Krabač, ispred Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO), a u saradnji sa Kancelarijom AP Vojvodine u Briselu.

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski, predstavio je inicijativu za formiranje platforme Regiona centralnog Dunava. Reč je o zajedničkom nastupa AP Vojvodine i po dva regiona iz susednih država Hrvatske, Mađarske i Rumunije. Približavanje stavova među regionima je razvijeno nakon razgovora o značaju ukrupnjavanja inicijativa za podnošenje zajedničkih projekata prema EU fondovima, a prilikom studijske posete Baden-Virtembergu, tokom koje su učesnicima predstavljeni rezultati ove nemačke pokrajine u prekograničnoj saradnji.

Učesnici sastanka su složili da je formiranje platforme Regiona centralnog Dunava, odličan način da se zajedničkim angažmanom dođe do kvalitetnih strateških projekata u oblasti vodne privrede i zaštite životne sredine, kao i brendiranju kulturne i turističke ponude regije, koja bi bila ponuđena evropskom tržištu, ali i velikim investitorima.

„Vojvodina maksimalno koristi programe prekogranične saradnje i ostvarila je odličnu saradnju sa prekograničnim partnerima i spremna je da pronađe najbolja rešenja za finansiranje strateških projekata, poput projekta obnove Begeja, na kome se radi sa rumunskim partnerima, kao i obnova kanala Baja-Bezdan na čemu se radi sa kolegama iz Mađarske. Saradnja sa županijama u susedstvu je na visokom nivou i nama je važno da znamo ko donosi odluke o prioritetima pograničnih regija, jer želimo da se fokusiramo na prioritete i strateške projekte, poput ulaganja u vodnu infrastrukturu, kanalsku mrežu i zaštitu životne sredine“, istakao je sekretar Bugarski.

Bugarski je dodao i da makroregionalna saradnja i prekogranični projekati treba da ožive sredine koje su uz granicu, kroz otvaranje graničnih prelaza, stvaranje industrijskih zona i ukupnu ekonomsku aktivnost.

„Vojvodina ima podršku Baden-Virtemberga koji je svoje znanje, u okviru saradnje Gornje Rajne, već podelio sa Vojvodinom i susednim županijama. Iskustva najrazvijenijih regija, koje su investirale u brojne strateške projekte koji stvaraju zonu slobodne aktivnosti u Evropi, uz razvijenu infrastrukturu i privatne investicije, su cilj kojem Vojvodina teži“, naglasio je Bugarski.

Direktor Dunavske strateške tačke Matija Vilfan je istakao da četrnaest zemalja, sa dvanaest prioritetnih oblasti, koliko postoji u okviru Strategije, treba da se fokusiraju na svoje prioritete i da od Dunavske strateške tačke traže pomoć za konkretne projekte, koji se mogu naći u okviru evropskih institucija i u finansiranju od strane javno-privatnih partnerstava, ali i Evropske investicione banke.

Vilfan je ponovio da je Vojvodina pametno iskoristila programe prekogranične saradnje kao pripremu za buduće velike projekte iz investicionih fondova Evropske unije.

Anja Krabač je istakla da Genaralni direktorat za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO) podržava platforme koje su fokusirane na jasne i konkretne projekte.

Tokom sastanka je najavljeno da će u narednom periodu biti izrađena studija sa primerima dobre prakse realizovanim u Dunavskom regionu, da bi se nastavilo sa razmenom znanja i ukupnog razvoja kroz Dunavski region.

Bugarski je potvrdio da je značaj Dunavske strateške tačke u Briselu, nakon četiri godine rada na implementaciji Strategije EU za Dunavski region (EUSDR), i početak rada Dunavskog transnacionalnog programa, snažan impuls za dalji rast Strategije, a time i Vojvodine, koja zauzima centralni deo Dunava. Vojvodina je posebno zainteresovana za Prioritetnu oblast 7 i oblasti korišćenja novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, za šta su se stvorili odlični preduslovi.

Tokom susreta se moglo čuti da će ovogodišnji Forum EUSDR biti organizovan u Bratislavi početkom novembra, a prioriteti se odnose na zaštitu voda i društvo znanja, u koje su uključeni i ciljevi najvažnijih razvojnih dokumenata.

Dunavska strateška tačka je stavila na raspolaganje svoje kapacitete i pomoć u realizaciji strateških projekata koji dolaze iz Vojvodine, ali i u okviru budućeg rada platforme Regiona centralnog Dunava.