Pomoć u upravljanju sistemima civilne zaštite

Vest o razvijenoj internet aplikaciji u okviru projekta „ Smanjenje katastrofa, standardizovana analiza opasnosti i procena rizika”, čija će upotreba pomoći u upravljanju sistemima civilne zaštite u vanrednim situacijama.
Projekat zajednički sprovode, sa srpske strane, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, sa hrvatske strane, Vukovarsko – srijemska županija, Agencija za razvoj Vukovarsko – srijemske županije HRAST d.o.o i Državna uprava za zaštitu i spašavanje,i sa strane BiH, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva županije Posavske.