Potpisan sporazum o saradnji sa predstavništvom Naftne industrije Srbije u Briselu

Predstavništva AP Vojvodine i Naftne industrije Srbije danas su u Briselu potpisala Sporazum o saradnji koji se temelji na zajedničkoj želji i interesu da se energetski potencijali naše Pokrajine, ali i cele zemlje u punoj meri i iskoriste. „Vojvodina ima kapacitete za istraživanja i ulaganja u brojnim oblastima energetskog sektora, od iskorišćenja biomase, termoenergije, hidro, solarne I energije vetra i pokrajinska administracija je na osnovu usvojenih strategija I prioriteta jasno istakla našu želju da saradnja sa kompanijama u ovoj oblasti bude osnova za nov ekonomski razvoj“, rekao je Predrag Novikov, šef Predstavništva AP Vojvodine u Briselu, tokom potpisivanja sporazuma.

„Sa druge strane, Predstavništvo Vojvodine u Briselu i jeste servis institucija, ali i kompanija koje posluju u Vojvodini i treba reći da je NIS svakako prepoznao svoj interes da sarađujući sa nama bude na mestima na kojima se gotovo svakodnevno donose odluke koje u značajnoj meri mogu uticati na uspeh u poslovanju. Nemati informacije I ne razmišljati o dugoročnim konsekvencama odsustva lobiranja za svoje interese je svakako jedna od najskupljih opcija“, naveo je Novikov. Procenjuje se da nakon početka pregovora za ulazak naše zemlje u EU, sledi i postepena implementacija evropske regulative i primena standarda u brojnim privrednim sektorima i zato je potrebno početi s modernizacijom i pripremama za poslovanje na evropskom tržištu od preko 500 miliona potrošača, gde već i danas završava najveći deo izvoza naše zemlje.

Što se tiče sporazuma, predviđeni su i zajednički projekti sa kojima će se konkurisati kod razvojnih fondova, promocija kapaciteta AP Vojvodine u oblasti obnovljivih izvora energije kao i saradnja u nastupu prema relevatnim evropskim institucijama. Na osnovu strateškog opredeljenja pokrajinske administracije o podršci procesima regionalne saradnje i jačanju dugogodišnjih partnerskih odnosa sa regijama širom evropskog kontinenta, već danas imamo brojne partnere ovde u Briselu ali i u drugim evropskim prestonicama i posebno je važno da i državne institucije, ali i privatni sektor to iskoriste. „NIS je očigledno na dobrom putu da to i uradi“, istakao je Predrag Novikov.