Predstavnici AP Vojvodine u Briselu učestvovali na informativnim danima u oblasti energetike

U Briselu je u periodu 23 – 25. oktobra 2017, održan trodnevni događaj na temu finansiranja projekata kroz program Horizont 2020 (Horizon 2020) iz oblasti energetike. Ovaj značajan događaj okupio je brojne predstavnike energetskog sektora, članove različitih institucija i regionalnih vlasti.

Predstavnici AP Vojvodine u Briselu, upoznali su učesnike sa trenutnim trendovima i potrebama energetskog sektora u pokrajini, sa posebnim osvrtom na energetsku efikasnost javnih objekata. Pored toga, održano je više sastanaka na marginama događaja sa stručnjacima iz sektora, predstavnicima univerziteta, konsultantima, odnosno ljudima koji su zaduženi za pisanje projekata u okviru programa Horizont 2020.

Događaj u organizaciji Evropske komisije imao je prvenstveno za cilj da upozna učesnike sa različitim mogućnostima koje pruža ovaj program, te da detaljno predstavi sve faze aplikacionog procesa. Pored toga, predstavnici energetskog sektora i ostali učesnici imali su priliku da razmene ideje i kontakte, kao i da naprave nova partnerstva.

U narednom periodu očekuje se tešnja saradnja u ovoj oblasti u cilju postizanja veće energetske efikasnosti u Vojvodini, posebno imajući u vidu pozitivne primere uspešne prakse iz regiona sa kojima su predstavnici u Briselu imali prilike da se upoznaju.