PROGRES Inovativne politike podrške za zdravo, aktivno i dostojanstveno starenje i podizanje efektivnosti i efikasnosti potrošnje na socijalne, zdravstvene i dugoročne beneficije i zaštitu

Program:EU program u oblasti zapošljavanja i socijalnih inovacija – EaSI

  • Datum objavljivanja: 16.06.2011
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 16.06.2011