Radna poseta opštini Inđija

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Milan Čežek, Nemanja Davidović, Jelena Radosavljević Rovčanin i Zoran Pavić održali su sastanak sa predstavnicima opštine Inđija, Markom Gašićem, pomoćnikom predsednika Opštine Inđija, Draganom Jankovićem, direktorom Agencije za ekonomski razvoj opštine Inđija i njihovim saradnicima.

Opština Inđija je predstavila svoje planove, a naročito su se izdvojili oni koji bi se u budućem periodu mogli realizovati kroz apliciranje na neki od dostupnih fondova Evropske unije, kao što su pojedine komunalne teme (deponija i prečistač voda) i turistička ponuda (marina i biciklistička staza).

Kako bi bili što efikasniji u povlačenju dostupnih evropskih finansijskih sredstava, izražena je potreba za intenziviranjem saradnje sa Fondom „Evropski poslovi“ APV, pa je tako dogovoren naredni sastanak na kom bi se predstavnici opštine Inđija informisali o programima Evropske unije. Takođe je dogovoreno, da predstavnici Fonda u narednom periodu zaposlenima u Opštini održe trodnevnu obuku za pisanje projekata „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“, na kojoj bi praktično naučili kako da razviju svoju projektnu ideju.