Regionalni projekat procene rizika od nepogoda

Završna konferencija projekta „Smanjenje katastrofa, standardizovana analiza opasnosti i procena rizika (DR SHARE)” održana je u Novom Sadu 20. maja 2017. godine.

Projekat zajednički sprovode, sa srpske strane, Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, sa hrvatske strane, Vukovarsko – srijemska županija, Agencija za razvoj Vukovarsko – srijemske županije HRAST d.o.o i Državna uprava za zaštitu i spašavanje,i sa strane BiH, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva županije Posavske.