RTV: Radovi na uklanjanju nanosa i trske iz korita vodotoka Jegrička u okviru projekta ECOWAM

U okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM”, početkom oktobra 2018. godine započeti su radovi na uklanjanju nanosa i trske iz korita vodotoka Jegrička.