Saradnja sa vojvođanskim opštinama i u Briselu

Nakon uspešno organizovane posete grupe odbornika Skupštine opštine Žabalј, koji su imali priliku da se bliže upoznaju sa radom evropskih institucija kao i mogućnostima za korišćenje programa EU, Kancelarija AP Vojvodine u Briselu bila je 19. juna 2019. domaćin radnog sastanka sa predstavnicima opštine Sremski Karlovci koji su boravili u Briselu kao članovi delegacije Republike Srbije u okviru zasedanja Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona i Republike Srbije.

Predsednik opštine Sremski Karlovci, Nenad Milenković i načelnik opštinske uprave, Stefan Stević, iskoristili su boravak u Briselu za posetu Kancelariji AP Vojvodine, kao i priliku da se na sastanku sa šefom Kancelarije, Srđanom Mačkićem, bliže upoznaju sa mogućnostima uklјučivanja lokalne samouprave u procese evropskih integracija. U tom smislu, naglasak je posebno stavlјen na korišćenje fondova i programa finansiranih od strane Evropske unije, a koji su u ovom trenutku na raspolaganju subjektima iz Republike Srbije, odnosno AP Vojvodine. Posebno je naglašena i uloga koju imaju lokalne samouprave u ostvarivanju ukupnog regionalnog razvoja, te neophodnost da donosioci odluka na tom nivou vlasti budu upoznati sa mogućnostima koje pružaju evropski fondovi.

Tom prilikom razgovarano je i o konkretnim projektnim idejama koje su izneli predstavnici opštine Sremski Karlovci, te njihovim dosadašnjim aktivnostima i iskustvu u saradnji sa medjunarodnim partnerima. Takođe, istaknut je značaj direktne i aktivne komunikacije predstavnika lokalnih samouprava sa teritorije APV sa Fondom „Evropski poslovi“, kao i sa Kancelarijom APV u Briselu, te dogovoreni koraci za produblјivanje saradnje u narednom periodu