Svi otvoreni konkursi u okviru potprograma MEDIJI

Program:KREATIVNA EVROPA

  • Datum objavljivanja: 01.01.2014
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 01.01.2019