Stručna praksa u Istarskoj županiji u okviru Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

U okviru Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”, koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu, u periodu od 29. juna do 2. jula 2015. godine, održana je stručna praksa u Istarskoj županiji, Hrvatska.