Treće zasedanje Odbora za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji u Briselu

U Briselu je održan treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje od stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) Evropske unije i Srbije, na kome su razmatrane reforme i napredak Srbije u ispunjavanju političkih i ekonomskih kriterijuma na putu ka EU.

Predstavnici Srbije i Evropske komisije razmatrali su sprovođenje kriterijuma iz Kopenhagena za pridruživanje EU i sprovođenje SSP.

Trećim sastankom su kopredsedavale Katrin Vent, vršilac dužnosti direktora Generalnog direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju, i Ksenija Milenković, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije.

Kao član delegacije Srbije, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski izneo je stavove Vojvodine u okviru ovog procesa, a na sastanku su učešće uzeli i predstavnici Kancelarije APV u Briselu.