Treći restriktivni poziv za podnošenje predloga projekata

Program:INTEREG IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija

  • Datum objavljivanja: 07.09.2022
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 07.10.2022