U Briselu održana 21. Evropska nedelja regija i gradova 2023.

U  periodu od 10. oktobra do 12. oktobra 2023. godine, u Briselu, održana je 21. Evropska nedelja regija i gradova 2023.

Delegacija AP Vojvodine – koju je predvodila podsekretarka za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandra Sitarević, a u okviru koje su bili i direktor Fonda „Evropski poslovi“ Ognjen Dopuđ, kao i pomođnice direktora Fonda „Evrospki poslovi“ Kristina Bašić i Ivana Đurica – učestvovala je na sasatanaku koji je održan 10. oktobra u prostorijama Ambasade Republike Srbije u Kraljevini Belgiji, a na kome su prisustvovali: predstavnik Republike Srpske u Briselu Nemanja Malić, Marko Mandić iz CEFTA, Marko Petrović iz Privredne komore Srbije u Briselu, predstavnici Misije BiH pri EU Igor Lincer, Olivera Nikolić i Jasna Martinčević, predstavnik Ministarstva finansija u Misiji RS pri EU Uroš Stojanović i predstavnik Ambasade RS pri Kraljevini Belgije Vladimir Radošević. Na sastanku je bilo reči o mogućnostima saradnje Vojvodine, kao regiona, sa ostalim akterima regionalnog nivoa koji imaju svoja predstavništva u Briselu.
„Kancelarija AP Vojvodine u Briselu, zajedno sa drugim predstavništvima naših institucija u Briselu, daje nesebičnu podršku institucijama u zemlji u cilju regionalnog povezivanja i ostvarenja regionalne saradnje“ izjavio je  direktor Fonda „Evropski poslovi“ Ognjen Dopuđ.

Delegacija je održala i radni sastanak sa predstavnicima kancelarije AP Vojvodine u Briselu, kao i sastanak u zgradi Misije RS pri EU na kom je promovisana i predstavljena AP Vojvodina u cilju umrežavanja sa potencijalnim EU partnerima – predstavnicima EU institucija, predstavnicima regionalnih privrednih komora, kao i sa eksperatima za projekte i programe finansirane od strane EU. Sastanku su prisustvovali generalni menadžer Connect International Jelena Spasović, ekspert za ljudska prava Konferencije evropskih crkava Elizabeta Kitanović, kao i predstavnica Srpskog kluba Krug iz Brisela Radmila Van Os. Direktor Fonda „Evropski poslovi“ Ognjen Dopuđ osvrnuo se na mogućnosti institucija iz Srbije i AP Vojvodine da sarađuju sa institucijama iz EU.

„Sve institucije iz Vojvodine, FEP će povezivati sa institucijama iz EU u cilju učestvovanja u projektima i programima finansiranim od strane EU, ali i u cilju unapređenja drugih vidova saradnje, kao što su privredna, kulturna, obrazovna i dr.“ rekao je Dopuđ.
Vojvodina je ove godine bila domaćin i dve radionice u okviru Evropske nedelje regija i gradova 2023. godine. U okviru radionice „Kako lokalne i regionalne vlasti podstiču promenu ponašanja u energetskom sektoru“, predstavljena su poslednja saznanja u oblasti energetske politike. Razmenjene su ideje i strategije za prevazilaženje izazova dekarbonizacije u energetskom sektoru i predstavljeni su konkretni primeri rešenja sa ciljem promene ponašanja i realizacije energetske tranzicije. Predstavljen je i  promo film iz projekta „Eksploatacija različitih izvora u proizvodnji „zelene“ energije – X DEGREE“. U okviru radionice „Rušenje barijera u turizmu: prekogranična saradnja na spoljnim granicama“ predstavljene su različite ideje u cilju umanjenja i eliminisanja prepreka u realizaciji prekogranične turističke saradnje na spoljnim granicama EU i regija i zemalja koje su deo Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA), kao i mogućnosti za saradnju, sa primerima dobre prakse.