Fond “Evropski poslovi” APV predstavljanje dokumenta

 

Devet mera podrške lokalnim samoupravama u cilju efikasnije apsorpcije eksternih izvora finansiranja