HORIZONT EVROPA: Zdravi građani 2.0 – Podrška digitalnom osnaživanju i zdravstvenoj pismenosti građana

Program:HORIZONT 2020

  • Datum objavljivanja: 22.06.2021
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 21.09.2021