HORIZONT EVROPA: Usluge istraživačke infrastrukture za podršku istraživanjima koja se tiču kancera

Program:HORIZONT 2020

  • Datum objavljivanja: 22.06.2021
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 23.09.2021