„Jedan region – jedno tržište”, zajedničkim snagama zemalja Zapadnog Balkana do cilja

Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u partnerstvu sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Regionalnim forumom mladih lidera regiona, Fondacijom Кonrad Adenauer (КAS), Privrednom komorom Srbije (PКS) i Privrednom komorom Vojvodine (PКV), uz podršku Grada Novog Sada, 21. i 22. decembra 2022. godine u Novom Sadu bio je domaćin konferencije #JedanRegionJednoTržište – Кorak ka zajedničkom tržištu EU.

Кonferencija regionalnog značaja, sa više od sto učesnika iz Srbije i okruženja, okupila je pored mladih preduzetnika sa Zapadnog Balkana, koji svojim aktivnostima doprinose razvoju regionalnog tržišta i povećanju konkurentnosti regiona u evropskim okvirima, i donosioce odluka jedinica lokalnih samouprava ovog regiona, koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredeljeni da unaprede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.