NS: Kurs za Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove

Svečano otvaranje Programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove’’, koji sprovodi Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu, a koji je finansiran sredstvima Autonomne Pokrajine Vojvodine.