JAVNI POZIV ZA PROGRAM PODRŠKE MALIM I SREDNjIM PREDUZEĆIMA PRI APLICIRANjU ZA PRISTUP EU FONDOVIMA

  • Program:Ostali programi
  • Datum objavljivanja: 29.06.2022
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 09.09.2022