Извештаји о раду

Извештаји о раду Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине се могу преузети овде: Записник са 30. седнице Скупштине АП Војводине на којој је усвојен извештај – Усвојен Извештај о раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2018. годину (28. мај 2019.) Записник са 22. седнице Скупштине АП Војводине на којој је усвојен извештај – Усвојен Извештај о раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2017. годину (31. мај 2018.) Записник са 12. седнице Скупштине АП Војводине – Усвојен Извештај о раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2016. годину (23. мај 2017.) Записник са 4. седнице Скупштине АП Војводине – Усвојен Извештај о раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2015. годину (18. јул 2016.) Записник са 46. седнице Скупштине АП Војводине – Усвојен Извештај о раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2014. годину (9. јул 2015.)
  • Извештај о раду за 2013. годину
Записник са 32. седнице Скупштине АП Војводине –  Усвојен Извештај о раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2013. годину (19. јун 2014.) Записник са 19. седнице Скупштине АП Војводине – Усвојен Извештај о раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2012. годину (3. јул 2013.) Записник са 5. седнице Скупштине АП Војводине – Усвојен Извештај о раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2011. годину (4. октобар 2012.) Записник са 30. седнице Скупштине АП Војводине – Усвојен Извештај о раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине за 2010. годину (24. октобар 2011.)