ЕРАЗМУС +

 

Буџет:
14,7 милијарди евра
Трајање програма:
01. јануар 2014. – 31. децембар 2020.
Додатне информације:

Програм Европске уније за образовање, обуке, младе и спорт

Сања Чутурилов Веселиновић
Ел. пошта: cuturilov.veselinovic@vojvodinahouse.eu

ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА:
 • побољшање нивоа кључних компетенција и вештина,
 • промовисање и подизање свести о облицима доживотног учења,
 • побољшање међународне димензије образовања и обука,
 • побољшање наставе и учења језика и промовисање језичке разноликости и интеркултуралне свести Уније.
МЛАДИ:
 • побољшање нивоа кључних способности и вештина младих људи кроз мобилности младих активних у раду са младима или омладинским организацијама,
 • унапређење квалитета омладинског рада,
 • реформе политика на локалном, регионалном и националном нивоу,
 • унапређење међународне димензије омладинских активности и улоге омладинских радника и организација.
СПОРТ:
 • суочавање са прекограничним изазовима за интегритет спорта, као што су допинг, намештање утакмица и насиље, као и све врсте нетолеранције и дискриминације,
 • промовисање и подржавање доброг управљања у спорту и двоструке каријере спортиста,
 • унапређење свести о значају повећања физичке активности за здравље.

Програм се дели на 3 основне области:
 • образовање,
 • млади и
 • спорт.

Програм обухвата три кључне активности и два потпрограма.

КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1 - Пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина, заједничке мастер студије, догађаји у оквиру Европског волонтерског сервиса.

КЉУЧНА АКТИВНОСТ 2 - Пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси, стратешка партнерства у области образовања, обука и младих, савези знања, савези секторских вештина, јачање капацитета у области младих, јачање капацитета у области високог образовања.

КЉУЧНА АКТИВНОСТ 3 - Пројекти за подршку реформи образовних политика, структурни дијалог, састанци младих и доносилаца одлука у области младих.

ПОТПРОГРАМИ:

 1. Жан Моне
 2. Спорт

Институције које имају право да учествују у пројектима Еразмус+ морају да припадају тзв. програмским земљама, док су поједини делови програма, нарочито они који се односе на високо образовање, отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља.

ПРОГРАМСКЕ ЗЕМЉЕ:
 • Чланице Европске уније
 • Чланице ЕФТА (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарска)
 • Државе кандидати: Турска, Северна Македонија, Србија
ПАРТНЕРСКЕ ЗЕМЉЕ:
 • Остале земље које могу да учествују у одређеним деловима програма

Република Србија учествује у Еразмус+ програму од почетка, настављајући своје континуирано учешће у образовним програмима Европске уније од 2001. године. Иако у почетку партнерска земља, Република Србије је 2016. године започела припремне мере за пуно учешће у програму као програмска земља а од конкурсног рока за 2019. годину учествује као пуноправна чланица Еразмус+ програма.

Од 2014. до сада, образовне институције и омладинске организације из Србије су биле координатори или партнери на пројектима укупне вредности преко 95 милиона евра.

 • Високошколске институције;
 • Основне и средње школе;
 • Предшколске установе;
 • Установе активне у области неформалног образовања;
 • Установе активне у области образовања одраслих;
 • Установе активне у области рада са младима;
 • Омладинске организације;
 • Спортске организације;
 • Организације цивилног друштва;
 • Предузећа;
 • Доносиоци одлука у области образовања, обука и младих итд.

За спровођење програма Еразмус+ надлежне су:
•    Европска комисија: https://ec.europa.eu/info/index_en
•    Извршна агенција за програме у области образовања, културе и медија (ЕАCEA): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
•    Националне агенције у програмским земљама: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
•    Националне Еразмус+ канцеларије у партнерским земљама: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en

Фондација Темпус – ЕРАЗМУС+ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СРБИЈУ
Инфо центар – Теразије 39, 11000 Београд, Србија
Канцеларија – Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке улице), 11000 Београд, Србија
Контакт подаци се налазе на следећем линку:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
https://tempus.ac.rs/o-nama/kontakt/

ЕУ позиви

КРЕАТИВНА ЕВРОПА

19. октобар 2023. - датум објављивања конкурса

23. јануар 2024. - рок за подношење предлога пројекта

Линк

26. септембар 2023. - датум објављивања конкурса

13. децембар 2023. - рок за подношење предлога пројекта

Линк

12. јануар 2023. - рок за подношење предлога пројекта

Линк

05. октобар 2022. - рок за подношење предлога пројекта

Линк

20. септембар 2022. - рок за подношење предлога пројекта

Линк