ТРЕЋИ ЕВРОПСКИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОГРАМ

 

Буџет:
449,39 милиона евра
Трајање програма:
01. јануар 2014. – 31. децембар 2020.
Додатне информације:

Програм Европске уније за здравство

Јована Рапајић
Ел. пошта: rapajic@vojvodinahouse.eu

Општи циљеви:
 • побољшање здравља грађана Европске уније и смањење неједнакости на пољу здравља;
 • подстицање иновација у области здравства и јачање одрживости здравствених система;
 • бављење актуелним здравственим проблемима у државама чланицама ЕУ;
 • подршка и подстицање сарадње између држава чланица ЕУ.

Р. бр.

Специфични циљеви

Тематски приоритети

1.

Промовисање здравља, превенција болести и неговање окружења које пружа подршку здравом стилу живота 1.1.           Ризични фактори као што су употреба дувана или пасивно пушење, штетно конзумирање алкохола, нездраве навике у исхрани и физичка неактивност

1.2. Оштећења здравља због злоупотребе дрога, укључујући информисање и превенцију

1.3. ХИВ/АИДС, туберколоза и хепатитис

1.4. Хронична обољења укључујући рак, болести повезане са старењем и неуродегенеративне болести

1.5. Законодавство на подручју дуванских производа

1.6. Систем информација и знања у области здравства ради доприноса доношењу одлука заснованих на доказима

2.

Заштита грађана од озбиљних прекограничних здравствених опасности 2.1. Додатни капацитети научне експертизе ради процене ризика;

2.2. Изградња капацитета усмерених против разних видова опасности по здравље у државама чланицама ЕУ, укључујући, по потреби, сарадњу са суседним земљама

2.3. Примена законодавства Уније на подручју заразних болести и осталих опасности по здравље, укључујући оне узроковане биолошким и хемијским несрећама, климатским променама и променама животне средине

2.4. Систем информација и знања у области здравства ради доприноса доношењу одлука заснованих на доказима

3.

Подршка иновативним, ефикасним и одрживим здравственим системима 3.1. Процена здравствене технологије;

3.2. Иновације и е-здравство;

3.3. Предвиђање и планирање радне снаге у здравству;

3.4.  Успостављање механизма за удруживање експертизе на нивоу Уније;

3.5.  Европско иновативно партнерство за активно и здраво старење;

3.6. Спровођње законодавства Уније у области медицинских помагала, медицинских производа и прекограничне здравствене заштите;

3.7. Систем информација и знања у области здравства укључујући подршку Научном одбору основаном у складу са Одлуком Комисије бр. 2008/721/ЕЦ

4.

Лакши приступ бољем и сигурнијем систему здравствене заштите за грађане Уније 4.1.  Европске референтне мреже

4.2. Ретке болести

4.3. Сигурност пацијената и квалитет здравствене заштите

4.4. Превентивне мере против антимикробне резистенције и за контролу инфекција везаних за здравствену заштиту

4.5. Примена законодавства Уније у области ткива и ћелија, крви, органа

4.6. Систем информација и знања у области здравства ради доприноса доношењу одлука заснованих на доказима

 • Државе чланице ЕУ
 • Исланд и Норвешка
 • Друге државе, посебно државе кандидати и потенцијални кандидати, као и државе у оквиру  Европске политике суседства, које имају потписан споразум о учешћу у Европском здравственом програму (Србија)

 • Легално основане организације;
 • Власти, јавна тела (и она која to нису; истраживачке и здравствене институције, универзитети и установе високог образовања);
 • Невладине организације;
 • Међународне организације;
 • Приватне компаније, итд.

Министарство здравља Републике Србије
СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Немањина 22-26
11000 Београд, Србија
Контакт подаци се налазе на следећем линку:
https://ec.europa.eu/chafea/health/national-focal-points/documents/national-focal-points-2020_en.pdf

ЕУ позиви

ТРЕЋИ ЕВРОПСКИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОГРАМ

19. октобар 2023. - датум објављивања конкурса

23. јануар 2024. - рок за подношење предлога пројекта

Линк

26. септембар 2023. - датум објављивања конкурса

13. децембар 2023. - рок за подношење предлога пројекта

Линк

12. јануар 2023. - рок за подношење предлога пројекта

Линк

05. октобар 2022. - рок за подношење предлога пројекта

Линк

20. септембар 2022. - рок за подношење предлога пројекта

Линк