Održan sastanak koordinacionih grupa za korišćenje evropskih fondova

U cilju informisanja pokrajinskih sekretarijata, opština, gradova, javno-komunalnih preduzeća, fondacija, klastera, organizacija civilnog društva, obrazovnih i drugih institucija, a povodom raspisivanja drugog poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine organizovan je Info dan za koordinacione grupe 23. decembra 2019. godine, u okviru kojeg su predstavljeni uslovi konkurisanja u okviru aktuelnog poziva. Info dan je održan u Skupštini AP Vojvodine.

Jovana Rapajić i Čarna Sokanović iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine upoznale su učesnike skupa sa prioritetima za koje se očekuje da će biti finansirani, kao i sa aktivnostima koje mogu biti realizovane u ovom pozivu. Još jednom, ukazano je na važnost učestvovanja u ovom pozivu koji je otvoren do 21. februara 2020. godine.

Cilj samog poziva za dostavljanje predloga projekata je jačanje ekonomskodruštvenog razvoja u prekograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine kroz definisane ciljeve i prioritete zasnovane na komparativnim prednostima i postojećim resursima. Pozivu za učešće na ovom skupu se odazvao veliki broj predstavnika institucija i civilnog sektora.