Produžetak roka za Erazmus+ projekte

Usled pandemije virusa COVID-19 (Korona virus) i poteškoća koje imaju podnosioci prijava zbog novonastale situacije, Evropska komisija je produžila rok za podnošenje prijava. Novi rokovi za podnošenje predloga projekata su:

·  21. april 2020. godine,  za Erazmus+ projekte  u oblasti sporta (Kolaboarativna partnerstva u oblasti sporta, Mala kolaborativna partnerstva, Neprofitni evropski sportski događaji)

·  23. april 2020. godine,  Ključna aktivnost 2- Strateška parterstva za oblasti: opšte obrazovanje (škole i predškolske ustanove), stručno obrazovanje i obuke, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, Školska partnerstva

·  7. maj 2020. godine, Ključna aktivnost 1- Mobilnost mladih

·  7. maj 2020. godine, Ključna aktivnost 2-Strateška partnertsva u oblasti mladih

·  7. maj 2020. godine, Ključna aktivnost 3- Projekti dijaloga mladih

·  26. maj 2020. godine, Erazmus povelja za Visoko obrazovanje