Vidosava Enderić o 7. ciklusu Specijalističkog programa “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Vidosava Enderić, direktorka Fonda “Evropski poslovi” APV o 7. ciklusu Specijalističkog programa “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”