VP/2020/003 – Otvoreni poziv za predloge o socijalnim inovacijama – Uspostavljanje i testiranje integrisanih intervencija u cilju podrške ljudima u (naj)osetljivijim situacijama

Program:EU program u oblasti zapošljavanja i socijalnih inovacija – EaSI

  • Datum objavljivanja: 25.06.2020
  • Rok za podnošenje predloga projekta: 15.10.2020

LINK:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId%20=603&furtherCalls=yes