AMBASADOR KRALJEVINE ŠPANIJE I DIREKTOR FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE O JAČANJU BILATERALNE SARADNJE

U cilju osnaživanja bilateralnih odnosa subjekata sa teritorije AP Vojvodine i Kraljevine Španije, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić ugostio je ambasadora Kraljevine Španije u Republici Srbiji Raula Bartolomea Molinu.
Saradnja sa jedinicama lokalnih samouprava prepoznata je kao jedna od oblasti saradnje koja u velikoj meri može doprineti ubrzanju evropskih integracionih procesa, kroz razmenu primera dobre prakse opština i gradova sa teritorije Vojvodine i pokrajina u Kraljevini Španiji.
Fondu će pomenuta saradnja predstavljati značajnu podršku u sprovođenju planiranih ciljeva, a kada je reč o pospešivanju lokalnog i regionalnog razvoja AP Vojvodine. Ambasador Molina posetio je i Institut Biosens, gde mu je direktor Instituta, prof. Vladimir Crnojević, predstavio aktivnosti i planove za naredni period, ali i upoznao sa radovima na novoj zgradi Instituta, uz očekivanja da će useljenje uslediti početkom 2023. godine.