AMBASADOR HOLANDIJE I DIREKTOR FONDA „EVROPSKI POSLOVI“ AP VOJVODINE O JAČANJU BILATERALNE SARADNJE

U cilju osnaživanja bilateralnih odnosa pokrajinskih institucija i jedinica lokalnih samouprava iz Vojvodine sa evropskim partnerima, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić ugostio je danas ambasadora Holandije u Beogradu Josta Reinćesa.

Tokom sastanka, pored predstavljanja rada Fonda i mogućnosti koje se otvaraju subjektima iz AP Vojvodine, pažnja je bila usmerena i na Kancelariju AP Vojvodine u Briselu, koja je u dosadašnjem radu ostvarila brojne kontakte sa međunarodnim partnerima, među kojima je i holandska regija Gelderland. Razmatrane oblasti unapređenja ili uspostavljanja bilateralne saradnje, sa posebnom pažnjom na jedinice lokalne samouprave, bile su usmerene na polje sektora malih i srednjih preduzeća, inovacija, poljoprivrede, životne sredine, kulturnog nasleđa, obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, biomase, obrazovanja i nauke, umrežavanje univerziteta i drugih oblasti od zajedničkog interesa.

U razgovoru sa ambasadorom, direktor Fonda istakao je ulogu i značaj srednjeg i lokalnog nivoa vlasti u procesu evropskih integracija Republike Srbije, i shodno tome predstavio aktivnosti Fonda na tom putu, a koje za cilj imaju planski doprinos Autonomne pokrajine Vojvodine ukupnom procesu evropskih integracija Republike Srbije.