Autorski tekst Predraga Novikova, objavljen u Vodiču kroz evropske integracije lista “Dnevnik”

Vojvođanski evropski pelcer

U javnosti se često postavlja pitanje “Kad će Srbija u EU”, a ja bih rekao da Vojvodina već danas, u okviru svojih nadležnosti implementira brojne evropske standarde. I možda nije stvar u tome «kad ćemo», već je u saznanju o tome da prihvatimo da mi Evropa već jesmo. Možda smo samo uzaludno gubili vreme tražeći da dokučimo gde da idemo umesto samo da sebe prihvatimo. Jer, mi jesmo i bićemo deo evropske civilizacije i evropskog kulturnog prostora. I baš zato, umesto čekanja Vojvodina bira akciju i zato i jeste motor dalje evropeizacije i razvoja cele zemlje.

Od podrške multikulturalnosti, razumevanju i uvažavanja različitosti, do same činjenice da u Vojvodini ima šest zvaničnih jezika. Taj podatak, s kim god da sam u Evropi razgovarao, sam po sebi ruši brojne stereotipe o tome kako nas vide drugi. Mi jesmo ujedinjeni u različitosti i to je naša snaga. Na ekonomskom planu, mi već danas gradimo institucije utemeljene na evropskim i svetskim standardima. Jasan cilj je da svoje resurse usmerimo na stvaranje okvira za ubrzani ekonomski razvoj, veću zaposlenost, dalju infrastrukturnu izgradnju, korišćenje pretpristupnih fondova, nove tehnologije, inovacije, bolje obrazovanje, efikasniju zdravstvenu zaštitu…

Ovom prilikom bih istakao i neke od tih institucija koje su i koje će u budućnosti još više unaprediti ekonomsku sliku naše pokrajine. Fond za razvoj predstavlja ključnu kreditnu kariku u podršci naše administracije ekonomskom razvoju pokrajine. Sredstva sa niskom kamatom omogućila su kreiranje više hiljada novih radnih mesta, omogućili su da se farme pokrenu, da se njive zaoru, da se male radnje i pogoni otvore, da nezaposleni dobiju novu šansu. Izuzetne rezultate ostvario je i Garancijski fond koji se u kratkom periodu nametnuo kao institucija vredna respekta i koja svojim angažmanom pomaže u smanjivanju troskova kreditiranja. Tu je naravno i VIP, institucija zadužena za privlačenje investicija kao i Fond za kapitalna ulaganja koji pokreće novi ciklus infrastrukturnih radova. Kancelarija za evropske poslove objedinjava naše napore da kroz nove evropske projekte i povezivanje sa inostranim partnerima iskoristimo veliku šansu koja nam se pruža po pitanju regionalne saradnje i korišćenja pretpristupnih fondova EU.

U proteklom periodu u Vojvodini je realizovano na desetine projekata iz programa prekogranične saradnje, u toku je aplikacija za transnacionalni program kooperacije u jugoistočnoj Evropi, pripremamo projekte iz oblasti izgradnje institucija, obrazovanja… Naši partneri su od Švedske, Holandije, Španije, preko Austrije, Nemačke, Italije, Slovenije, Mađarske do Grčke … Svoje privredne i administrativne kapacitete smo predstavili od Brisela, preko Ulma i Salcburga do Pariza.

I to je naš put, put tolerancije, saradnje, partnerstva i usmerenosti ka ekonomskom rastu i boljem standardu života. Pretpristupni fondovi takođe predstavljaju veliku šansu i za opštine i lokalne aktere. Izuzetno je stoga važno da se na nivou lokalnih samouprava i novih regija širom zemlje što pre formiraju odeljenja koja ce se baviti regionalnim i lokalnim razvojem i pripremati, aplicirati i implementirati projekte EU. Suštinski je, dakle, važno da se ljudi što pre obuče i da što pre usvoje EU pravila i procedure. Vojvodina je i tu najaktivnija ali je važno da se i drugi priključe. Sve pomenute pokrajinske institucije su spremne da pomognu da se slične partnerske institucije formiraju i drugde, u drugim regijama nase zemlje. I to je način da se okrenemo budućnosti, da se tenzije spuštaju a razumevanje povećava. Na tom putu je važno da svako uradi svoj deo posla. I neka se taj naš vojvođanski evropski pelcer proširi i primi i drugde.