Vojvođanski nastavnici u poseti kolegama u Švedskoj

Novi Sad, 21. avgust – U okviru saradnje Autonomne Pokrajine Vojvodine i švedske regije Haland, preko Kancelarije za evropske poslove i švedske fondacije ABF, naredne sedmice u Švedsku u petodnevnu radnu posetu odlazi desetoro Vojvođana iz Iriga i Inđije. U ta dva mesta uspešno se realizuje program neformalnog obrazovanja, švedski model koji je usvojen u čitavoj Evropi. Ovaj model uključuje konstantnu edukaciju iz raznih oblasti koje su ljudima od značaja za dalje napredovanje u životu i karijeri. U okviru pomenute saradnje, u Irigu i Inđiji, ove i naredne godine Šveđani organizuju tečajeve engleskog jezika i rada na računarima. – U posetu školama i udruženjima ljudi sa invaliditetom odlaze nastavnici osnovnih škola, kao i studenti koji već uspešno sprovode program neformalnog obrazovanja. U toku je planiranje narednog trogodišnjeg projekta i smatramo da je neposredan uvid u rad kolega u Švedskoj, najbolji način da se predavačima iz Vojvodine približi ovaj vid obrazovanja. Važno je napomenuti da sve troškove boravka u Švedskoj snose domaćini, kaže Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove. Tokom svog boravka u gradu Halmstadu, gosti iz Vojvodine posetiće i opštinu Halmstad, čiji su predstavnici već boravili u radnoj poseti Izvršnom veću AP Vojvodine. Saradnja ove dve regije realizuje se kroz programe u oblastima obrazovanja, poslovnog povezivanja, rada sa omladinom, sportu i kulturi.