Grad Novi Sad Evropska prestonica kulture za 2021. godinu

Nakon finalne prezentacije projekta „Novi Sad 2021″, koja je održana 13.10.2016. godine u Briselu, panel nezavisnih eksperata doneo je odluku da grad iz zemlje kandidata ili potencijalog kandidata za članstvo u EU koji će poneti tu titulu Evropska prestonica kulture 2021 bude Novi Sad, administrativni centar AP Vojvodine i drugi po veličini grad u Republici Srbiji.

U završnoj fazi, u konkurenciji sa Herceg Novim, održano je usmeno predstavljanje aplikacije od strane delegacije sastavljene od novosadskih umetnika, profesora, urbanista i kustosa, koju su predvodili Miloš Vučević, gradonačelnik i Nemanja Milenković, predsedavajući Organizacionog odbora za kandidaturu Novog Sada za EPK 2021 i predsedavajući Odbora direktora EXIT fondacije.

 

Projekat Novi Sad 2021 osmišljen je kao platforma za razvoj kreativnih potencijala Novog Sada, koji ima za cilja jačanje kulturne vitalnosti grada, urbanu regeneraciju i bolju reputaciju turističke ponude Novog Sada. Grad Novi Sad će kroz projekat Novi Sad 2021 razviti svoj lokalni koncept i strategiju održivog razvoja kulturnog sektora sa težištem na osnaživanju institucija kulture, obnovi kulturnog nasleđa, jačanju kulturne participacije, razvoju kulturnih i kreativnih industrija, decentralizaciji i međusektorskoj saradnji.

 

U prostorijama Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji, gde je smeštena Kancelarija AP Vojvodine u Briselu, organizovan je prijem u čast delegacije grada Novog Sada, povodom izbora za Evropsku prestonicu kulture 2021. Prijem je otvoren obraćanjem ambasadorke Ane Hrustanović, šefa Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji, Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada i Nemanje Milenkovića, predsednika Organizacionog odbora za kandidaturu grada Novog Sada za EPK 2021.