Delegacija Izvršnog veća AP Vojvodine u Trstu

Novi Sad, 12. jun– Predsednik Izvršnog veća AP Vojvodine mr Bojan Pajtić sa predsednikom italijanske Autonomne regije Fruili – Venecija – Đulija Rikardom Ilijem, potpisaće sutra, 13. juna, u Trstu Sporazum o saradnji između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Autonomne regije Fruili-Venecija – Đulija (Republika Italija). Delegacija Izvršnog veća koju čine: pokrajinski sekretar za privredu Siniša Lazić, član Izvršnog veća zadužen za regionalnu i međunarodnu saradnju Predrag Grgić i direktor Kancelraije za evropske poslove Predrag Novikov sastaće se u Italiji sa preduzetnicima i privrednim komorama regije Fruili- Venecija – Đulija.