Direktorka primila Marka Canija poslanika u Evropskom parlamentu

Poslanik u Evropskom parlamentu Marko Cani posetio je danas Regionalni poslovni forum i, iskoristio priliku da se sretne sa direktorkom Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Vidosavom Enderić.

Na sastanku je zaključeno da je uspostavljena uspešna saradnja između Vojvodine i Lombardije. Direktorka je gostu predstavila aktivnosti Fonda, sa posebnim akcentom na  Specijalistički program “Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove” i mogućnost da euro-parlamentarac Cani održi predavanje u okviru istog kao gostujući predavač.

Na sastanku je takođe razmatrana mogućnost umrežavanja institucija iz Vojvodine i Lombardije u cilju izrade zajedničkih predloga projekata i apliciranja za EU fondove.