Dodeljena uverenja polaznicima Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“

Na svečanosti održanoj dana 29. novembra 2016. u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, dodeljena su uverenja drugoj generaciji polaznika, koji su uspešno završili Specijalistički program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”.

Specijalistički program je realizovao Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu i Pokrajinskom vladom, a uspešno ga je završilo 34 polaznika iz pokrajinskih institucija i sekretarijata, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva sa teritorije AP Vojvodine. Program je obuhvatio ukupno 195 nastavnih časova organizovanih kroz 6 radnih modula i to: Pravo i politike Evropske unije; Regionalne razvojne politike i Evropska unija; Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata; Osnovne smernice i principi programa Evropske unije; Programi Evropske unije; Evaluacija i implementacija projekata, realizovan je u periodu od 8. aprila do 29. jula 2016. godine.

Čestitajući polaznicima ovog programa na uloženom i trudu i vremenu, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Nebojša Vojnović, naglasio je da je Pokrajinska vlada i nadležni Sekretarijat podržavaju kako realizaciju ovog programa, tako i svaki vid edukacije i usavršavanja, obzirom da je iskustvo pokazalo da u ovoj oblasti postoji manjak edukovanih kadrova. „Vi ste generacija ljudi koji Srbiju treba da približe savremenim tokovima, i treba da tražite i pronalazite odgovore na pitanja koja nosi upravljanje projektnim ciklusom, kao što su izgradnja kapaciteta, umrežavanje i razvojni programi Evropske unije“, istakao je podsekretar Vojnović. Direktorka Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Vidosava Enderić, rekla je da je 34 polaznika, koji su uspešno završili Specijalistički program, osposobljeno da primene stečena znanja i podignu kapacitete u apsorpciji evropskih sredstava u svojim sredinama.

Učesnike ovog programa pozdravili su i prorektorka za međuregionalnu saradnju, prof. dr Sanja Stojanović, kao i koordinator Programa prof. dr Saša Bošnjak.

Učešće u Specijalističkom programu pružilo je mogućnost polaznicima da se kroz nastavne i mentorske časove upoznaju sa politikama Evropske unije i uspešno usvoje relevantna znanja i veštine koja će im omogućiti da aktivno učestvuju u procesu evropskih integracija , i to posebno kroz proces kreiranja i implementacije evropskih projekta, sa ciljem regionalnog razvoja AP Vojvodine.