Druga grupa prosvetnih radnika iz Sombora na obuci za pripremu evropskih projekata

Mogućnosti koje nude evropski fondovi u oblasti obrazovanja su brojne, a u poslednje vreme vlada velika zainteresovanost obrazovno-vaspitnih ustanova u Vojvodini za dodatni vid finansiranja rada škola kroz projektno finansiranje. Zaposleni u Srednjoj ekonomskoj školi iz Sombora prepoznali su evropske projekte kao mogućnost da podignu kvalitet rada svoje škole i jedna su od malobrojnih škola koje su u saradnji sa partnerskim organizacijama uspešne u privlačenju sredstava iz EU fondova, naročito u okviru programa prekogranične saradnje.

U cilju uključivanja što većeg broja nastavnika i nastavnica u osmišljavanje i sprovođenje evropskih projekata, zaposleni u Srednjoj ekonomskoj školi Sombor imali su prilike da prođu trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ koju su održale predstavnice Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine, Čarna Zeljković i Tamara Glišić.

Obuka je održana u prostorijama škole u periodu od 3. do 5. februara 2016. godine za 24 polaznika, a tokom obuke radilo se na razvijanju stavova i veština prosvetnih radnika kako bi bili u mogućnosti da preuzmu aktivnu ulogu u samostalnom razvoju projekata. Polaznici su tokom obuke imali prilike da se bliže upoznaju sa novinama u evropskim programima sa fokusom na obrazovanju, kao i sa mogućnostima koje nude prekogranični programi otvoreni za učešće institucija iz Grada Sombora. Posebno je bilo reči o karakteristikama Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija. Takođe, polaznicima su predstavljene mogućnosti u okviru Erazmus+ programa koji obuhvata i eTwinning portal koji je posebno kreiran za umrežavanje ustanova preduniverzitetskog obrazovanja u cilju unapređivanja upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi. Pored pomenutih programa predstavljen je i Program Evropa za građane i građanke koji otvara mogućnost saradnje sa organizacijama civilnog društva i organima lokalne samouprave.

Kao rezultat trodnevne obuke razrađene su četiri projektne ideje koje se mogu plasirati na neke od konkursa Evropske unije koji će biti otvoreni u narednom periodu.